· 

Miminko bez PP

Čím toto téma staré jako plemenná kniha sama začít? Snad tím, že jsme aktivní v charitativní činnosti, kde se věnujeme pejskům bez PP. Jednoho zachráněného dědouška doma máme. V naší CHS jsme v roce 2016 odchovali vrh nalezenečků bez PP. Toto stanovisko opravdu není výrazem nesnášenlivosti vůči pejskům bez PP. Ne, nemyslíme si, že by se měli všichni utratit ani, že si zaslouží méně lásky a péče než pes s PP. Spíš naopak, píšu ho z důvodu sympatií k těm, co bez PP pravidelně končí v útulcích bez zastání a pomoci.

 

To na úvod pro všechny, co vidí rudě, jen co se toto téma nadnese, protože nabydou dojmu, že se nám zdá jejich milovaný Alík odpudivý a přejeme mu smrt a bídu jen proto, že nedisponuje průkazem původu.

 

Když se narodí štěně s PP...

Když se narodí štěňátka v registrované chovatelské stanici, dostanou následně průkaz původu. Proč? Protože oba rodiče mají "prokazatelný původ" a je tudíž nade vší pochybnost dle pravidel FCI (Mezinárodní kynologická organizace), že jde o plemeno, které je v průkazu původu uvedeno. 

 

Navíc (a to je velmi podstatné navíc): 

Chovnost obou rodičů je povinná - v České republice musí být oba rodiče tzv. "chovní" - to znamená, že musí splnit určitá pravidla - aby bylo potvrzeno, že jsou k dalšímu rozmnožování vhodná. Tato pravidla nastavují chovatelské kluby a jsou pro plemeno zlatý retrívr daná následovně:

 

Exteriér neboli vzhled: 

Psi i fenky se musí zúčastnit dvou výstav, kde musí získat minimálně ocenění Velmi dobrá. Jedna z výstav musí být povinně mezinárodního typu - zajišťuje se tak, aby se dále nerozmnožovali jedinci s hrubými vzhledovými vadami (například u psů kryptorchismus, různé zálomky, evidentní vady povah, onemocnění kůže, netypické zbarvení atd).

 

Dále po ukončení jednoho roku věku musí být pejsek změřen na výšku aby se potvrdilo, že splňuje plemenný standard a také jim musí být zkontrolován skus ze stejného důvodu. Oba parametry se zapisují do posudku z výstave anebo PP.

 

- Tím vzniká větší jistota toho, že oba dva rodiče přibližně odpovídají standardu retrívra. Rozhodně to neznamená, že každé štěňátko s PP bude šampion, neboť jeho rodiče absolvovali nějakou výstavu. Tolerance je opravdu veliká a získat známku velmi dobrá je u nás velmi snadné. Proto výmluvy, že někdo nebyl na výstavě a proto nemá fenku uchovněnou, a to z důvodu, že nechtějí "honit šampionáty", jsou jen výmluvami. I běžně stavěné zvíře bez hrubých vad na známku Velmi dobrá dosáhne na první pokus. 

 

Zdraví:

Psi i fenky musí být povinně vyšetření na dědičné onemocnění zvané dysplazie kyčelního kloubu (dále DKK) a do chovu jsou přípustná zvířata s výsledkem A/A (Neboli 0/0) až C/C (Neboli 2/2) - znamená to, že na základě správně zhotoveného retngenu pejska, bylo odborným posuzovatelem na retrívry vyloučeno, že by daný jedinec v přibližně ve jednom roce věku byl postižen vážnou formou dysplazie kyčelního kloubu. Jedinci s výsledkem C neboli 2 na jakémkoliv kloubu - což značí lehkou dysplazii, smí být v chovu využiti jen ve spojení s jedincem bez známek tohoto onemocnění. 

Dále od roku 2017 platí povinné snímkování dysplazie loktů (DLK) a její vyhodnocení u posudkových veterinářů, do roku 2017 byla povinnost snímkovat a vyhodnocovat stav tohoto onemocnění u zvířat zařazovaných do chovu jen u jednoho z chovatelských klubů. Nicméně, výsledek DLK není omezujícím pravidlem, tedy i nemocné zvíře do chovu smí.

Každopádně budoucí majitel bude vždy u štěněte s PP vědět, jak jsou na tom jeho rodiče s onemocněním kyčelních i loketních kloubů v jejich jednom roce věku.

 

Mnoho chovatelů dělá další nepovinná zdravotní vyšetření, jako například:

OCD - oficiální vyhodnocení rentgenový snímlů ramene a zhodnocení zda není ramenní kloub ovlivněn dědičným onemocněním zvaným Osteochondróza

GR-PRA1 a GR-PRA2 - onemocnění očí typické pro zlaté retrívry, díky genetickým testům je dnes možné kombinovat chovné jedince, kteří na své potomky nepřenesou riziko postižení progresivní retinální atrofií  - což může znamenat až oslepnutí psa

Gonio/CAT ECVO vyšetření: je vyšetření očním specialistou, který zhodnotí, zda pejsek netrpí jinou oční vadou (Například kataraktou, vpáčeným nebo vytočeným víčkem a jinými) - opakuje se v cca ročních intervalech

GRDM - Degenerativni myelopatie zlatých retrívrů - genetický test z roku 2017 -  vhodná kombinace natestovaných  jedinců umožní vyhnout se relativně vzácnému neurologickému onemocnění, která má ve stáří za následek atrofii svalů na základě neurologického odumírání postupně vedoucí k atrofii pro život nezbytných orgánů a smrti. 

ICT-A - Ichtyoza - dle mého soukromého názoru nepodstatná kondice kůže, která má za následek výskyt lupů a to buď přechodných nebo trvalých. 

a další...

 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, u štěňat s PP máte při náhledu do zdravotních výsledků rodičů možnost získat poměrně obsáhlou informaci o tom, jakou pravděpodobnost máte z pohledu výše zmíněných chorob. I když žádné PP vám bohužel zdravého pejska, co s vámi bude do patnácti let, zaručit nemůže, tak máte aspoň jistotu, že maminka vrhu sama nemá kyčle ve stavu, díky kterému přestane za rok nebo dva chodit a bude utracena.

 

Pokud vám "chovatel" pejsků bez PP tvrdí, že rodiče jsou zdrávi a přitom nemá k dispozici odborný posudek, velmi pravděpodobně tím myslí to, že si nikdy nevšiml, že by pejsek kulhal a že mu stejnou informaci podal i majitel psa, kterého pro svou fenku použil. Což bohužel neznamená, že některý z rodičů není vážně nemocný. Dysplazie především kyčlí se klinicky (zjevně) projevuje až ve vyšším věku a spousta jiných nemocí také.  Pokud se diagnostická vyšetření nedělají preventivně, tak aby se onemocnění s jistotou vyloučila, ještě než se k chovu přitoupí, což bez oficiálních rentgenů nejde, tak bohužel žádného "dosud bezproblémového psa" nelze označit za "zdravého".

 

Povaha a vlohy: 

Všichni pejsci musí absolvovat minimálně OVVR neboli Ověření vrozených vlastností retrívrů - kde se testují jejich přirozené vlohy. Na to, aby jedinec prošel, je nutné, aby se nebál střelby, nebyl agresivní vůči ostatním psům nebo lidem, aby byl poslušný, měl vlohy pro aport a neměl odpor k vodě. To jsou všechno vlastnosti, které z retrívrů dělají tak báječné kamarády a rodinné společníky. Zvlášť pokud některý z rodičů štěněte bez PP nemá PP, nemáte absolutně žádnou jistotu, že se zrovna ve vašem mazlíkovi neprojeví pradědeček howavart nebo kokr nebo německý ovčák, který vás všechny bude chtít sežrat. A to i přesto, že maminka štěňátek byla "jasná zlaťačka" a k vám se lísala a všechna štěňátka byla v šesti týdnech skvělá a milá. 

 

Jak vidíte, tak ještě dřív než vůbec dojde na plánování miminek s PP, musí chovatelé se svými mazlíčky prokázat hodně kvalitativních parametrů, které z jejich opravdu čistokrevných jedinců s průkazem původu dělají jedince vhodné pro chov. Pak se stanou chovnými a je teprve možné přistoupit k reprodukci, která je regulovaná. 

 

Jak je reprdukce psů s PP regulovaná?

U psů i fen je stanoven minimální věk pro rozmnožování, je dán zákonem na ochranu zvířat a je možné tento parametr hlídat, protože jsou zvířata trvale označená a v průkazu původu (tedy i v centrální plemenné knize) je zaznamenán datum narození. Nemůže se tak stát, že někdo nakryje fenku na prvním hárání v době, kdy je ještě na štěňata nezralá. 

Chov je take dle zákona na ochranu zvířat možný výhradně na fenkách do osmi let věku. A to znamená - žádné zneužívání babiček, co už patří na důchod!

Zákon na ochranu zvířat platí pro všechny. Bohužel výhradně u jedinců s PP je jednoznačně dohledatelné na základě čipu nebo tetování, kdy se daný jedinec narodil a zda tudíž tento zákon není překračován. 

 

Pokud fenka není na reprodukci buď stará dost, anebo naopak je stará příliš, nejsou ji vystavené potřebné doklady ke krytí a žádná papírová štěňátka se nekonají. U chovu bez PP nikdo věk zvířete pro chov nelimituje. Možná vám chovatel říká, že je mamince toho vašeho bezPP miláčka šest let a je to její první a poslední vrh, ale ve skutečnosti jí může být třeba devět nebo deset a co jí čeká, je jen v hlavě "chovatele" a vy nemáte, jak to zjistit nebo následně dohledat. 

 

Dalším limitem je počet vrhů s PP na fence - není možné na fence trvale opakovat vrhy, dokud to jde s každým háráním. To je další rozdíl chovu s PP a chovu bez PP. 

 

Evidence psů i fen i jejich štěňat je snad tou nejpodstatnější na chovu s PP. Trvalé označení štěněte mikročipem nebo tetováním a jeho zápis do plemené knihy z něj dělá jedince, o kterém je zřejmé, kde a kdy se narodil, jaký je jeho původ, jaké má předpoklady pro další vývoj a hlavně: kdo je jeho chovatel a tudíž za něj nese (nebo by aspoň měl nést) odpovědnost po zbytek jeho života.

 

Je možné je chránit před zneužíváním v podobě drancování fen, předčasným krytím, ale také je možné dohledat chovatele, když se při nějaké tragédii a nebo v době, kdy už se pes prostě náhle nehodí, octne v útulku. Bez čipu nebo tetování je ponechán na pospas osudu a dobrodiní jiných. Přitom za jeho zrození je někdo zodpovědný, bez ohledu na to, zda jde o štěně s PP nebo bez a tím odpovědným není fenka (matka vrhu), ale chovatel. Pokud má pes PP a čip, je možné ho dohledat a slušný chovatel se postará o jeho budoucnost i v okamžiku, kdy se jeho odchov nebo majitel jeho odchovu dostanou do potíží.

 

Doufám, že výše uvedený text vám ozřejmil, co všechno se musí stát, aby se štěnátko narodilo a dostalo průkaz původu. Jak jsou chráněni jeho rodiče, jakou roli má hrát chovatel a jaké informace jsou vám u štěňátka s PP k dispozici. 

 

Teď ke štěňátku bez PP:

Čistokrevnost - je to součást většiny inzerce - čistokrevná štěňata bezPP. Předpokládejme tedy, že když je prodávající nabízí jako čistokrevná, jedno musí být jasné - OBA RODIČE MAJÍ PP!! Pokud byť jediný z rodičů PP nemá, nejde o čistokrevná štěňata.

 

A tady jsme u toho - na návštěvě miminek obvykle vidíte matku vrhu. Teoreticky si můžete sebou vzít čtečku mikročipů a načíst si matku (případně zkontrolovat tetování v uchu) a požádat chovatele o předložení PP. Tak si můžete ověřit, že prezentovaná fenka - matka vašeho miminka je opravdu čistokrevný zlaťák. Ale co s tátou? Toho obvykle na místě nemají. Pokud mají, tak také musí být označen tetováním anebo mikročipem. A pokud vám dokáží prezentovat PP tohoto pejska a vy se na vlastní oči přesvědčíte, že OBA rodiče mají PP a jsou trvale nezaměnitelně označení, pak můžete o svém štěňátku říct, že je čistokrevné. Pokud tomu tak není, tak je vaše štěňátko vždy s vysokou pravděpodobností kříženec. 

 

A navíc - u bezPP "chovu" neexistuje instance potvrzení krytí klubem, kde je v dokumentaci zaznamenáno, jaký konkrétní pes nakryl danou fenku. U bezPP vůbec nevíte, jestli mamku vašeho štěněte nenakryli pejsci třeba tři. Natož jestli měli papíry a byli všichni zlatí retrívři. Nemáte jak zjistit, jestli pejsek, který je vám klidně prezentovaný je reálný otec štěňat, je opravdu jejich otcem, nebo si někdo jen stáhnul fotku nějakého pěkného pejska na internetu. 

U chovu bezPP prostě v 99% platí, matka známá, otec neznámý. 

A jen proto, že vám "chovatel" něco tvrdí, rozhodně neznamená, že je to pravda. 

 

A JEDNA MOJE OBLÍBENÁ - NE!!!!!!!!! OPRAVDU NENÍ MOŽNÉ, ABY KTERÝKOLIV Z RODIČŮ POCHÁZEL Z VRHU S PP, ALE BYL NADPOČETNÝ (SEDMÝ, DEVÁTÝ, STÝ...) A PROTO PAPÍRY NEDOSTAL, PŘESTO JE ČISTOKREVNÝ. VŠECHNA ŠTĚŇATA VE VRHU DVOU CHOVNÝCH JEDINCŮ MAJÍ PRŮKAZ PŮVODU I KDYBY JICH BYLO 30!

Pokud vám někdo něco takového tvrdí, tak prostě lže. A pokud lže o tomhle, o čem dalším vám lže?

 

Zdraví: Zamyslete se nad tím, proč (bereme-li do úvahy hypotézu, že oba rodiče mají PP, přestože otce nikdy nikdo krom majitele fenky a fenky samotné neviděl) nejsou rodiče uchovnění? Proč??? A pokud "chovatel" tvrdí, že kvůli výstavám nebo zkouškám, tak proč fenku a psa aspoň řádně nezrentgenovali, jednak kvůli zdravotním předpokladům budoucích potomků, ale PŘEDEVŠÍM kvůli zatížení fenky chovem. Je jim to jedno?? Je jim jedno, že možná fenka nosila měsíc o deset kilo navíc a k tomu další měsíc strádá nedostatkem vápníku díky kojení a přitom je možné, že její kyčle nebo lokty se rozpadají? Nebo jsou tak neznalí, že si myslí, že když fenka nikdy nekulhala, tak nemocná být nemůže? Nevím, co z těch dvou možností je horší. Jestli vědomé přehlížení potenciálních zdravotních rizik potomků a nebo neznalost, která musí nutně znamenat neznalost i v dalších aspektech. A na těch se zakládá dalších 10-15 let x rodin, které si z daného vrhu miminko pořídí včetně vás. 

 

Evidence zvířat bez PP:

99% štěňat bez PP není načipovaných. Čipování je nově uzákoněná povinnost, ale bohužel nikoliv pro chovatele. Pokud vám "chovatel" bez PP prodá šestitýdenní štěně a bude ho prohlašovat za 8týdenní, nemáte jak dokázat cokoliv jiného. Bohužel předčasně prodaných štěňat v 6 i méně týdnech věku, kdy jsou prohlašována za starší, dostanete k nim "obyčejný očkovací průkaz", kam si chovatel může napsat cokoliv, je velmi mnoho.

 

Někteří "chovatelé" bez PP dokonce vědomě prodávají štěňata mladší dokončeného sedmého týdne. Tvrdí, že kvůli navázání na novou rodinu, ale ve skutečnosti je to kvůli snížení nákladů s odchovem. V té době totiž začnou víc jíst, víc dělat nepořádek. Je to protizákonné a chovatele s vrhem s PP by v takovém případě čekal vážný postih. Pro štěňata je důležité, aby aspoň do poloviny osmého týdne byla se svými matkami. V této době se socializují ve skupině, jejich matka je navzájem koriguje, je to něco, co jim doma nemůžete nahradit. 

O výhodách trvalého označení a evidence psů s PP v případech umístění do útulku jsem psala výše. Ale přidám ještě jeden náhled. 

 

Pokud neexistuje evidence typu plemenná kniha (Která je v jednom z klubů přepisována do veřejné databáze zlatých retrívrů a je dostupná na internetu), tak absolutně neexistuje žádná kontrola nad tím, kolik vrhů fenka má a jakých. Kolik sourozenců se kdy narodilo. Vy nemáte jak dohledat sourozence a polosourozence vašeho štěňátka, nemá žádné "příjmení", není kde zjistit, jak se jmenují, kdy se opavdu narodili... 

Proto ani nemáte jak vědět, že třeba na sestřičce toho vašeho pejska zrovna soused ve vesnici vesele množí rok co rok, nemilosrdně co to jde. I kdybyste jí chtěli pomoci, nemáte podle čeho zjistit, že jste příbuzní. Nemáte jak vyrozumět chovatele, aby zasáhl. Nemůžete nic a nevíte nic. Jen je vám líto "Jakési fenky", která je třeba podobná vašemu pejskovi. 

 

Velmi silně si dál stojíte za tím, jak "nepodporujete množení". Samozřejmě, vy vašeho pejska nerozmnožujete. Ale koupili jste si ho od někoho, kdo sestru prodal zmíněnému sousedovi. Výsledkem jsou desítky štěňat bez PP a fenka utýraná chovem, nad kterou pak pláčete po zátahu u takových lidí a zprávami na Facebooku. Opravdu si myslíte, že nepodporujete množení? Je vám to taky jedno? Je vám jedno, že máte pejska od člověka, kterému to je jedno? 

Tak si příště, až taková zpráva proběhne sociálními sítěmi, vzpomeňte na to, jak jste "nepotřebovali PP" a štěňátka byla o polovinu levnější. 

 

Množení a množírny

Žádný "chov bezPP" neexistuje. Chovem se rozumí cílená plemenitba. To můžete dělat jen tehdy, pokud víte, co s čím křížíte. Nikoliv dle pohledu přes plot u sousedů co mají "hezkého psa zlaťáka", ale náhledem do rodokmenů a objektivních (zdravotních, výstavních, pracovních) výsledků. 

 

Chov bez záměru je rozmnožování. Neboli množení. Proto lidé, co produkují štěňata bezPP je nechovají, ale množí a proto nejsou chovateli, ale množiteli. Není na tom nic osobně hanlivého. Doktor se bude cítit uražen, když doktory budete nazývat nemocniční pomocný personál. A stejně tak se chovatel psů s PP může cítit dotčen, když se chovateli nazývají lidé, kteří množí psy bez pravidel a navíc obvykle neznámého původu a neprokázaného zdraví a povah. Jsou to prostě jiné činnosti. 

 

Další moje oblíbená:

"Nemám štěně z žádné množírny". Jen proto, že majitel nemá 40 psů v klecích ve stodole, neznamená že nemnoží psy. Viz výše, pokud rozmnožuje psy bez PP, je to množitel a jeho "chovatelské zařízení" je "množírna".  

 

Ano, v rámci jeho "množírny" netýrá zvířata chovem, jak je tomu typické v kauzách v médiích ve velkých zařízeních. A jeho holčička může být vymazlená a spát v posteli. Ale pořád psy nechová, ale množí, štěňata neeviduje, tím pádem za ně nepřebírá zodpovědnost, rodiče štěňat obvykle nemají zdravotní prověrky ani prověrky exteriérové a povahové, proto se to jinak, než jako množení nazvat nedá. Díky tomu zařízení nebo domácnost, ze kterého takové štěně pochází, je bohužel množírnou, byť jde o jeden jediný vrh. 

 

Pojem chov ve smyslu reprodukce není stanoven kvantitativně, ale kvalitativně. A stejně tak, jak se chovem nazývá byť jediný vrh za celý život registrovaného chovatele s CHS na jedné jediné fence s PP, která je zařazená do chovu, tak se množírnou a množením nazývá byť jen jediný vrh na fence bez PP nebo takový, kde štěňata nemají PP, za celý život množitele. 

 

Já chápu, že to nezní hezky. Ale tak to prostě je. Chovatelem není ten, kdo množí. Chovatelem je osoba, která má registrovanou CHS a chová zvířata s průkazem původu, dle pravidel určených kynologickými organizacemi a souvztažnou legislativou naší republiky. 

 

Retrívr versus voříšek

A je to tady: Naše Lejdynka není žádnej vořech. To je čistokrevný retrívr bez PP.

Pokud vaše Lejdynka nemá PP, tak to může být ta nejkrásnější holčička úplně maximálně ve všech směrech podobná zlaťákovi, dokonce může být i krásnější než nejkrásnější zlatý retrívr na světě, ale.... není to retrívr. Ajaj to se špatně poslouchá, já vím. Máte jí rádi a ona tak vypadá a dokonce je i hodná a zdravá, nikdy s ní nic nebylo.To vám nikdo nemůže vzít a máte štěstí. Ale bohužel je to pořád maximálně pes, podobný retrívrovi.

 

Zlatým retrívrem ale opravdu můžeme nazývat jen psa, který je nade vší pochybnost zlatý retrívr, to znamená jeho původ je známý a prokazatelný. 

A jak jsme si řekli výše: Otec je u množení bezPP vždy neznámý a vy prostě nemáte žádnou solidní základnu, krom ústního sdělení množitele, na kterém byste mohli stavět své přesvědčení o původu vaší bezpochyby nejbáječnější holčičky na světě. 

 

Neberte si to osobně, nikdo neříká, že ji nemáte rádi, nikdo dokonce ani neříká, že je ošklivá, když o ní řekne, že je vořech nebo prostě jenom kříženec. Jen ji neprohlašujte za něco, co není. Není zlatý retrívr. To přece nevadí. Nemělo by to vadit, pokud byste chtěli zlatého retrívra, pořídili byste si přece pejska s průkazem původu. 

 

Vy jste přece u koupě miminka nechtěli PP a záruku, že štěně je zlatý retrívr. Vám stačilo, že matka vašeho miminka vypadala asi jako retrívr a že vám množitel řekl, že jsou to retrívři. 

 

Bohužel je to stejné jako s diamanty. Když si na burze koupíte bez certifikátu něco, co vypadá jako diamant, obchodník tvrdí, že je to diamant, tak bohužel se to bílé sklíčko diamantem nestane, pokud jím není. 

A váš pejsek se nestane zlatým retrívrem jen proto, že to někdo řekl nebo říká. Ale stejně tak jako u prstýnku s falešným diamantem můžete kamarádky v parku oslňovat jaká jste hogofogo dáma s parádou. A dokud nenarazíte na odborníka, může to procházet.

Stejně tak můžete o svém pejskovi tvrdit, že je to třeba siamský bratr Franze Kafky anebo zlatý retrívr, ale když narazíte na někoho, kdo se vyzná zeptá se, z jaké CHS ho máte  a když odpovíte, že je to čistokrevný zlaťák bezPP, tak v lepším případě jen mírně nadzdvihne obočí. V horším se začne smát. 

 

Proto dobře zvažte při výběru vašeho dalšího miminka, co vlastně chcete..

Jestli nějakého pejska podobného zlatému retrívrovi za zlomek jeho reálné ceny a nebo opravdu zlatého retrívra. Pokud zlatého retrívra, tak je jen jedna cesta a to je vyhledat CHS, vhodného chovatele a vrh miminek s průkazem původu.

Pokud chcete pejska "bez záruky" a bez PP, podobného retrívrovi, PROSÍÍÍÍÍÍÍM koukněte se na stránky útulků a různé zájmové skupiny. Je jich tolik, co potřebují lásku a domov a místo toho, smutně koukají, jak je lidé míjí, protože jsou starší nebo velký nebo mají jedno ucho nakřivo.

Prosím, neplaťte za štěně, jehož sestra nebo sestry potenciálně končí právě v těch klecích někde ve stodolách a padají z nich štěňata jak na běžícím pásu, dokud neumřou na nemoc či vyčerpání a původní "chovatel" těchhle ubožaček o tom v lepším případě nemá ani ponětí. 

 

Jdu podrbat našeho bezPP zachráněného starouška a řeknu mu, že mi nevadí, že je vořech. Máme ho rádi stejně jako našich 11 zlatých retrívrů.

No a o tom, co vám garantuje nebo negarantuje PP a jak vybrat správnou chovatelskou stanici, třeba zase někdy příště. 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Sofie Sekaninová (Saturday, 10 April 2021 05:49)

    Chci Zlatého Retrívra